Hans Meyer Petersen - En monografi - Jan Garff

1996

med bidrag af Uffe Harder, Eduard Jaguer, Hans Mølbjerg og Daniele Rosadoni

2000 eksemplarer

med tekst og CV på dansk, engelsk, tysk og fransk

Omslaget er et originallitografi trykt hos Paradistryk, København.

ISBN 87-984052-3-3

Luk vindue